Kas teadsid et biojäätmed moodustavad kuni 50% kogu majapidamises tekkivate jäätmete massist? Samas on biolagunevad jäätmed liigiti sorteeritavatest jäätmetest(klaas, pakendid, paber/papp, biojäätmed) ainus materjal mida saab igaüks ise tekkekohas või selle läheduses väärtuslikuks kompostiks muuta! Compost-it väärtustab orgaanilist jäädet kui olulist loodusressurssi ja püüab luua parimaid võimalusi selleks et see materjal tagasi ringlusesse suunata.