Lahendused

 

Compost-it eesmärgiks on pakkuda lahendusi biojäätmete kogumiseks, väärindamiseks ning bioloogilisse ringlusse suunamiseks. Meie poolt pakutavaid täislahendusi on vaja selleks et liikuda uude ajastusse jäätmekäitluses. Kui veel vaid umbes 10 aastat tagasi ei teadnud meist keegi jäätmete sorteerimisest ega selle vajalikkusest siis lühikese ajaga on palju selles osas muutunud. Sõna prügi aina enam asendub sõnaga jäätmed mis on oluliselt puhtama ja viisakama kõlaga. Nii see ka tegelikult on sest need ajad kus prügi kuhjati suurtesse hunnikutesse on praktiliselt möödas. Pärast EUga liitumist ei tohi enam sorteerimate jäätmeid prügilasse ladestada ja see avas täiesti uue äri suuna , materjali äri. Praeguseks tegutseb Eestis kümneid kui mitte sadu ärisid kes tegelevad jäätmetes leiduvate materjalide kokkukogumise ja müümisega. See on suur rahvusvaheline turg kus ostetakse ja müüakse metalle, plaste, paberit ja kõike muud mis jäätmetes leidub. Selline äri on väga oluline sest materjali taaskasutamine on oluliselt odavam, energia- ja keskkonnasäästlikum kui puude maha võtmine või nafta ja gaasi kaevandamine. On selge et loodus ressursid on lõppemas ja maailm peab liikuma ringmajanduse suunal kus suur rõhk on ressursi efektiivsel majandamisel. Ka EU on vastu võtnud ambitsioonika ringmajandust toetava kava mis seab ka Eestile väga karmid nõudmised materjalide taaskasutuse osas. Eesti jaoks keeruliseimad nõudmised mida täita, käivad biolagunevate jäätmete kohta! See on ka üks oluline põhjus, miks tuleb tõsiselt tegeleda biomaterjali väärindamisega ja uute lahenduste otsimisega.

Miks on biojäätmetele lahendusi vaja?

Eelkõige sellepärast et tänane olukord biojäätmete ringlusse suunamisel on väga kehv ja häid lahendusi sisuliselt pole. Võimalused puuduvad ja kuigi teadlikkus on tõusuteel, on see siiski veel väga madal. Arvatavasti on olemas ka hulk ettevõtteid, asutusi ja inimesi kes mõistavad biojääkide ringlusse suunamise olulisust kuid takistuseks saavadki siis teadlikkuse ja võimaluste puudumine ning üleüldine inimlik takistus muuta oma harjumusi. Järjest enam kohalikke omavalitsusi rakendab biojäätmete korraldatud vedu ning see tähendab uue süsteemi integreerimist ning elanikele liigiti kogumise kohustust. Puhtalt kohustamisega edu kindlasti ei saavutata. Vaja on vaadata biojäätmete käitlust kui terviklikku süsteemi kus teadlikkus, informatsioon, võimalused ning materjali kasutus on omavahel tihedalt seotud.

Milliseid lahendusi Compost-it kasutab?

Me tegeleme koguaeg sellega et kursis olla uusimate tehnoloogiate, parimate praktikate ning innovaatilistemate lahendustega mis maailmas kasutusel või veel välja töötamisel. Kõik nad peavad aitama kiiresti, ohutult, efektiivselt ning väikeste kuludega biomaterjali ringlusse võtta. Lisaks sellele, lähme me oma lahendustega veel kaugemale – me loome biomaterjalile enneolematult kõrget väärtust läbi väärindamise!

Mida tähendab materjali väärindamine?

See tähendab väärtuse suurendamist. Näiteks plastiku puhul võib väärindamine tähendada järelsorteerimist, materjali pesemist, granuleerimist. Selle tulemusel on võimalik saada erinevat liiki plast graanuleid mis on väga hinnatud toormaterjal uute plast toodete valmistamisel. Biojäätmete puhul laiendab väärindamine oluliselt lõpptoodangu kasutusvõimalusi. Sellel on kõrgem turuväärtus kui ka väärtus keskkonnale.

Free WordPress Themes, Free Android Games

E-Pood Peida