Meist

Compost-iti põhiline tegevusala on kodudes, ettevõtetes ja asutustes tekkivate biojäätmete väärindamis- ja käitlemislahenduste pakkumine.

Kõikide meie toodete ja teenuste eesmärk on orgaanilist ainet maksimaalselt tagasi looduslikku ringlusse suunata, järgides ainevahetuse ning ringmajanduse põhimõtteid. Selle saavutamiseks on vaja läheneda mitmetasandiliselt.  Oleme mitu aastat uurinud ja analüüsinud hetkeolukorda nii Eestis kui ka terves maailmas ning kahtlemata on biojäätmete puhul tegemist nii suure probleemiga kui ka kasutamata jäetud võimalusega. Praegu kasutuselolevad biojäätmete käitluslahendused on aegunud ja nende kaasajastamine on jäänud tagaplaanile, kuna erinevalt klaasile, plastikule, paberile ja metallile on biojäätmetele keeruline hinnasilti külge panna. Seega käsitletakse praegu biojäätmeid kui probleemi.
Meie näeme ja suhtume biojäätmetesse kui väärtuslikku materjali ning seda väärtust hindame eelkõige keskkonna seisukohast.  Meie eesmärk on tuua teiene maailmas teadaolevalt parimad, innovaatilisemad ning efektiivsemad praktikad selleks et biojäätmetes peituvat väärtust maksimaalselt keskkonna huvides ära kasutada.
Free WordPress Themes, Free Android Games

E-Pood Peida